PROF.DR.MEHMET ZİHNİ SUNGUR

Psikiatr

9 Mart Cumartesi / 15:40 - 16:40

Kristal Salon

1- İYİ YADA MUTLU HİSSETMEKTEN TÜM DUYGULARI HİSSETMEYE: Farkedilmeyen Yanları ile Yaşamın İçindeki Depresyon

Bu sunumda, teknik kaygılardan uzak bir biçimde, depresyonu betimleyici bir biçimde tanımaktan öteye onu anlamaya geçişte önemli olabilecek temel ögeler tartışılacak, yaşamımızın içinde var olan ancak çoğu kez farkındalık alanımızın dışında kalan yaşantılara  vurgu yapılacaktır. Sunum sürecinde batık bedel, değerler, yargısızlık, kabul, empati, şefkat, acı ve anda kalabilmek gibi kavramlar ve bunların depresyonla bağlantıları üzerinde durulacaktır. Sunumun amacı yaşamın içindeki tüm duyguları tanıma, fark etme, kabullenme hatta kucaklamanın yalnızca iyi olanı hissetmekten daha anlamlı olabileceğine yönelik tartışma oluşturmak olacaktır.

2- Prof.Dr.Mehmet Zihni Sungur ve Billur Klakavan

9 Mart Cumartesi / 18:30-19:20

ŞEYTAN ÜÇGENİ: Aşk, Evlilik, Sadakatsizlik ( atölye çalışması)

Yaşamımız boyunca gözümüzü yakalayan birçok şey vardır. Ancak bunların çok azı yüreğimizi ve ruhumuzu da yakalar. Aşk, evlilik ve sadakatsizlik acısı gibi!.. Aşk “ben”leri yok etmek pahasına “biz” olabilmektir. Sınırları iyi çizilmiş bir evlilik “ben”leri koruyarak “biz” olabilme sanatıdır. Sadakatsizlik ise “biz”i yok etme riskini göze almaktır.

Kendisine yatırım yapmış olan insanların önemli bir kısmını hayalkırıklığına uğratmış olması evlilik kurumunun halen dünyanın en büyük gönüllü organizasyonu olmasına engel olamamıştır. Ömrünün kısa olması, geçici bir görme kusuru olduğunun bilinmesi hatta karşılık bulumadığında tarifsiz acılara neden olabilmesi ise tekrar tekrar aşık olmayı engelleyememektedir. Yıllarca emek verilmiş bir ilişkinin varlığı ve bu ilişkiye verilen önem ise sadakatsizliklerin yaşanmasının önünü kesememektedir. Her şeye rağmen hepimizin yaşantısının içinde olabildikleri için her üç deneyimde daha iyi anlaşılması gereken yaşantılar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu sunumda aşk, sevgi, evlilik gibi konular izleyicilerle etkileşim içinde ele alınacak ve sadakatsizlik acısını yaşamalarına rağmen birlikte kalma kararı veren eşlerin acıyı sağlıklı bir biçimde geride bırakabilmek için geçmek durumunda oldukları zorlu süreçte kullanabilecekleri stratejiler aktarılacaktır.

PROF.DR.MEHMET ZİHNİ SUNGUR KİMDİR?

Orta öğrenimini Tarsus Amerikan Koleji’nde tamamlamış ve 1982 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur.1984 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda uzmanlık öğrenciliğine başlamıştır. 1985 yılında Avrupa Konseyi bursu kazanarak İngiltere’de  “Toplum (Community) Psikiyatrisi” ve “Ruh sağlığı hizmetlerinin yapılandırılmasında değişik modeller” konularında çalışmıştır.

1986-88 yılları arasında British Council bursiyeri olarak gittiği Londra Psikiyatri Enstitüsü’nde (Kings College) “davranış tedavileri”, “cinsel işlev bozuklukları-seks terapileri”, “evlilik terapileri” ve “kaygı bozuklukları” alanlarında eğitim almıştır.

1992 yılında Psikiyatri Doçenti ünvanını almıştır. Doçentlik sonrasında çalışmalarını özellikle “Kognitif(Bilişsel) ve Davranış Terapileri”, “Cinsel İşlev Bozuklukları” ve “Evlilik Terapileri” ve “Kaygı Bozuklukları” konularında yoğunlaştırmış ve 1996 yılında Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği’nin Kurucu Başkanlığını, 1998 yılında ise Cinsel Eğitim, Tedavi ve Araştırma Derneği’nin kurucu üyeliğini yapmıştır. Halen Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği’nin başkanlığını yapmaktadır.  Türkiye Psikiyatri Derneği "Aile ve Çift Terapileri" ve "Bilişsel Davranış Terapileri Çalışma Birimi"’nin koordinatörlüğü görevlerini yürütmüştür. Ruh sağlığı alanında "kanıta dayalı terapiler" arasında saygınlığı en üst düzeyde olan kognitif ve davranış tedavilerinin ülkemiz içinde tanıtımı ve kuruculuğunu yapmış ve halen hem ülkemizde hem de dünyanın çeşitli ülkelerinde bu tedavilerin etkin bir biçimde kullanılması doğrultusunda eğitimler vermektedir.

2000 yılında Avrupa Davranış ve Kognitif Terapiler Birliği (EABCT) başkanı seçilmiştir. Dr. Sungur İngiliz Psikoterapiler Birliği ve İngiliz Davranış ve Kognitif Terapiler Birliği tarafından "kognitif-davranışçı terapist" olarak akredite edilmiştir. Amerikan Kognitif Terapi Akademisi (Beck Akademisi) kurucu üyelerinden olup, aynı akademinin diplomatı ve sertifiye edilmiş eğitici ve süpervizörlerinden biridir. 2017 yılında Merkezi ABD'de olan "Uluslararası Kognitif Terapiler Birliği" (IACP)nin Amerikan kökenli olmayan ilk başkanı olmuştur. 2018 yılında "Avrupa Seksoloji Federasyonu" bir sonraki dönem başkanı seçilmiştir. Bugüne kadar toplam 7 uluslararası ve birçok uluslararası katılımlı ulusal kongrenin başkanlığını üstlenmiştir.

Yurtdışında çeşitli ülkelerde yürüttüğü eğitim etkinlikleri yanı sıra birçok uluslararası ve ulusal bilimsel dergilerde editörlük, danışma ve yayın kurulu üyeliği görevleri yapmaktadır. Yurtiçinde birçok bilimsel derginin danışma kurulu üyesidir. Yurtiçi ve yurtdışındaki bilimsel dergilerde yayınlanmış 100’den fazla makalesi ve çeşitli kitap ve kitap bölümleri yanı sıra editörlükleri mevcuttur. "Sen, Ben ve Aramızdaki Her şey - Aşk, Evlilik, Sadakatsizlik: Şeytan üçgeni" isimli çok sayıda okunan kitabın yazarıdır. Ayrıca yurtiçi ve yurtdışında yüzlerce kongrede konuşmacı olarak yer almış; çeşitli çalışma grupları yürütmüştür. Gerek yurtiçi gerek yurtdışında ruh sağlığı profesyonellerine Avrupa Davranış ve Kognitif Terapileri eğitim standartlarıyla uyumlu "Bilişsel Davranışçı Terapiler", "Çift Terapileri", "Cinsel Tedaviler", "Kaygı Bozuklukları" gibi konularda eğitimler vermektedir. Birçok ulusal ve uluslararası meslek ödülü yanı sıra Avrupa Seksoloji Federasyonu tarafından çift ve seks terapilerine olan katkıları nedeniyle kendisine bir "gold medal ödülü" verilmiştir. Halen İstanbul Kent Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.