H.NUR ARTIRAN

Şefik Can Uluslararası Mevlânâ Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı

8 MART CUMA / 16:45-17:30

KRİSTAL SALON

Kadın Hakk’ın Nurudur ! Tasavvufî Açıdan Kadındaki İlâhi Yücelik..

Hz. Muhammed (sav); “Bana dünyanızdan üç şey sevdirildi.” derken, bu üç şeyden ilkinin ‘kadın’ olarak zikredilmesi, kadında bulunan çok özel kutsiyet ile alakalıdır. Bu söz, tümüyle mânevî ve ruhanidir. Kadındaki bu kutsiyet, onun, Cenâb-ı Allah’ın hem Rahman hem de Rahîm sıfatına sahip olmasından dolayıdır. Yüce Allah’ın Rahman sıfatı, tüm dünyayı kaplamıştır; fakat Rahim sıfatı çok özeldir. Erkek, sadece Rahman sıfatına sahipken; kadın, hem Rahman hem de Rahim sıfatını üzerinde taşır. Hz. Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde; “Kadın, Hakk’ın nurudur. Kadın, yaratılmış değil; sanki yaratandır.” demesinin hakikati da budur.

H.NUR ARTIRAN KİMDİR?

Büyük mütefekkir ve mutasavvıf Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî'nin hayatı, eserleri, görüş ve düşünceleri üzerine çalışmalar yapan H. Nur Artıran, küçük yaşlarından itibaren bazı sufi üstatlarının özel derslerine devam etti. İlk tasavvufî çalışmasını 1982 yılında Niyâzi-i Mısrî Divânı üzerine yaptı.

Sertarik Mesnevihan Şefik Can (1909-2005)'ın uzun yıllar yardımcılığını yaptı, hizmetinde bulundu.

Cevâhir-i Mesneviyye, Mesnevi'den Hikâyeler, Okullar İçin Mesnevi'den Seçmeler ve Mevlânâ'nın Rubailerinden Seçmeler adlı eserleri yayıma hazırladı.

Mesnevi Sohbetleri'nden oluşan Aşk Bir Davaya Benzer isimli eseri 2011 yılında, Aşk Terk Etmez ve Nûn Kapısı isimli eserleri ise 2014 yılında yayımlandı.

Yurt içinde ve yurt dışında birçok konferanslar veren, radyo ve televizyon programlarına katılan H. Nur Artıran'ın, ulusal ve uluslararası sempozyumlarda sunulan tebliğleri, çeşitli makale ve yazıları yayımlandı.

Halen Şefik Can Uluslararası Mevlânâ Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı olarak yurt içinde ve yurt dışında çalışmalarına devam eden H. Nur Artıran, aynı zamanda merkezi Hollanda'da bulunan Uluslararası Sufi Konseyi yönetim kurulu üyesi, merkezi Paris'te bulunan Küresel Gelecek Koleji danışma kurulu üyesi, merkezi İstanbul'da bulunan Dünya Engelliler Birliği danışma kurulu üyesi ve Uluslararası Mevlânâ Vakfı bilim kurulu üyesi olarak hizmet vermektedir.