DOÇ. DR. ÖNDER KAVAKÇI

Psikiyatr

10 MART 2019 / 13:00-14:00

ZÜMRÜT SALON

EMDR Tekniği ile Travma Terapisi

1987 yılında Psikolog Francine Shapiro’nun gözlemleri ve çalışmaları sonucu ortaya çıkan EMDR, 20 yıllık kısa ömründe pek çok araştırma ve klinik çalışmanın konusu haline geldi. EMDR’nin (Eye Movement Desensitization Reprocessing) Türkiye’deki serüveni ise 1999 Marmara Depremi ile başladı. Başlangıçta sadece travmatik yaşantıların negatif etkilerini ortadan kaldırmak için kullanılan EMDR, bugün pek çok psikopatolojinin veya uyum sorunun çözümünde kullanılmaktadır. EMDR, diğer terapi ekollerinden farklı olarak psikopatolojinin kökeninde ‘travmatik yaşantıları’ görmekte ve travmatik yaşantının adaptif bir şekilde yeniden işlenmesinin mevcut sorunu ortadan kaldıracağı varsayımına dayanmaktadır. Diğer yaklaşımlardan farklı olarak geçmiş, bugün ve gelecek zaman dilimlerinin tamamına ve hafızanın (duygusal, bilişsel ve bedensel) algısal öğelerinin tümüne odaklanan EMDR, bu paralelde zihnin çalışma prensibine dayalı daha entegratif bir model sunmaktadır. Bu sunumda örnek EMDR’nin teorik alt yapısı, dayandığı varsayım ve örnek vakalarla farklı alanlardaki kullanımına değinilecektir. Katılımcı özellikleri: Bu çalışma grubu, kongreye katılan herkese açıktır. Özellikle de, bu çalışma grubunun travma alanında çalışan ve EMDR tekniğini merak eden psikolog, psikolojik danışman, psikiyatrist ve psikoloji/psikolojik danışmanlık öğrencilerinin ilgisini çekeceği düşünülmektedir.

DOÇ. DR. ÖNDER KAVAKÇI KİMDİR?

Doç.Dr.Önder KAVAKÇI 1990 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuş, Kayseri ve Çorum’da pratisyen hekim olarak çalıştıktan sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalından 2001 yılında, “Trabzon ilinde yaşlılarda demans ve depresyon yaygınlığı” tezi ile Psikiyatri Uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. 2001-2008 yılları arasında Çorum Hasan Paşa Devlet Hastanesi’nde psikiyatri uzmanı olarak çalışmıştır. 2008 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinde yardımcı doçent olarak göreve başlamıştır. Aynı kurumda 2013 yılından bu yana Doçent ünvanı ile çalışmaktadır. Doç Dr Önder Kavakcı on yılı aşkın süredir travma sonrası stres ile ilişkili bozukluların terapisi ile uğraşmaktadır. EMDR, Gestalt, Hipnoz, Bilişsel davranışçı terapi, Çözüm odaklı kısa psikoterapi gibi bir çok terapi alanında eğitimler almıştır. EMDR terapisi alanında yazılmışbir kitabı ve ulusal ve uluslar arası dergilerde yazılmışçok sayıda yayını bulunmaktadır. EMDR Türkiye ve Türkiye Psikiyatri Derneği üyesidir. Doç.Dr.Önder Kavakçı halen İstanbul Kültür Üniversitesinde psikoloji bölümde ders vermektedir