DOÇ.DR.TAYFUN DOĞAN

Üsküdar Üniversitesi Pskoloji Bölüm Başkanı

8 Mart Cuma 14:00-15:00

Kristal Salon

Mutluluk Hakkında Bilim Ne Diyor?

Mutluluk, tarih boyunca insanlık için gündemde olmuş ve güncelliğini hiç yitirmemiş konulardan birisidir. Bugün ise mutluluk konusu, her zamankinden daha fazla sosyo-ekonomik ve kişisel bir hedef, kültürel bir öncelik ve bilimsel araştırmaların temel materyali konumundadır. Özellikle son yarım yüzyıldır mutluluk konusu psikolojiden, ekonomiye; nörobiyolojiden sosyolojiye kadar pek çok farklı disiplinin ilgi odağı olmuştur. Peki, mutluluk hakkında bilim ne demektedir? Bilimsel araştırmalar mutlulukla ilgili hangi sonuçlara ulaşmıştır? Dışsal koşullara bağlı olmayan ve şartlara göre değişmeyen içsel bir mutluluk mümkün müdür?

Doç.Dr.Tayfun Doğan Kimdir?

1979 yılında Niğde'de doğdu. 2003 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünü bitirdi. Ardından Sakarya Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora eğitimlerinii tamamladı. Tübitak bursuyla misafir araştırmacı olarak bir yıl süreyle University of Kansas’ta (ABD) bulundu. 2014 yılında doçentlik ünvanını aldı. Halen Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Akademik olarak, pozitif psikoloji alanında çalışmalar yapmaktadır. Yaşamın anlamı ve amacı, mutluluk, psikolojik iyi oluş gibi konularda araştırmalar yürütmektedir. Bu konularda seminer ve konferanslar vermekte ve pozitif psikoloji yaklaşımının Türkiye’de gelişmesi ve tanınması için çalışmaktadır.