Yard. Doç. Dr. Hüseyin Ünübol

PSİKİYATRİST

Konu: Mutluluğun Sermayesi Mutsuzluk

16 Mart 2018 / 13:00 - 14:00

Kristal Salon

İnsanlık tarihi boyunca mutluluğun anlamının ne olduğu ve buna nasıl ulaşıldığı bulunmaya çalışıldı. Birçok felsefeci, din adamı, araştırmacı bu konuyla ilgilendi, gerçek mutluluğun ne olduğunu merak etti. Peki gerçekten Mutluluğun ne olduğunu ve nerede aramamız gerektiğini biliyor muyuz? Mutluluk elimizde tutulan, gözümüzle gördüğümüz birşey değildir. Herkesin mutluluk için tanımı başkadır. Gerçekten bulabileceğimiz bir kavramın mı peşinden koşturuyoruz? Mutsuzluk bizim için kaçılması gereken bir kavram mı? Ya gerçekten mutluluk mutsuzluktan geçiyor ve biz mutsuzluğa yeterince önem vermediğimiz için mutluluğa ulaşamıyorsak? İşte bugün biraz mutluluğun psikolojik, nörobiyolojik süreçlerinden bahsedeceğiz… 

Yard. Doç. Dr. HÜSEYİN ÜNÜBOL Kimdir?

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Ardından en büyük hayali olan psikiyatri ihtisaslığını Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tamamladı. Farklı disiplin ve kuramlara ait Terapi eğitimleri aldı. Bilişsel Davranışçı Terapiler, Psikanaliz, Kişiler Arası İlişkiler Terapi eğitimi, Cinsel İşlev Bozuklukları Terapisi Eğitimi, Duygu odaklı terapiler, Varoluştu Terapilerle ilgili eğitimlerle ilgilendi. Başlangıçta psikoloji eğitimlerinin bir sonucu olarak, psikolojinin ilgilenebildiği diğer alanlara da ilgisi arttı. Fizik ve matematik alanında ki ilgisi, teknolojiye olan ilgiye dönüştü. Bu teknolojiye olan ilgisi de girişimciliğe yönelmesine neden oldu. İşletme Yüksek Lisansı yaptı. Ardından bir projesi Teknogirişim Sermayesi Desteği almaya hak kazandı ve Parkbul Şirketi kurdu. Girişimcilik hayatı, girişimcilik psikolojisiyle ilgili çalışmalara ve danışmanlığa evrildi. TEB Girişim Evi ile ortak çalışmalara, danışmanlıklara imza attı. Nöroekonomi ve Nöropazarlama alanıyla ilgilendi. Nöropazarlama Yüksek Lisansında, Kişiliğin ve Psikolojinin Nöropazarlama da kullanımı derslerini veriyor. İstanbul Kalkınma Ajansından büyük bir fon desteği alarak “Ulusal Yetenek ve Mentor Ağı” projesini yürütmektedir. Burada Yetenekli gençlerin akademisyenlerle buluşmalarını sağlamayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, zeka ve mentorluk kavramlarıyla ve ele alınış biçimleriyle ilgilenmektedir. Zeka, Mentorluk, Gönüllülük, Vizyon/Misyon ve Kendini gerçekleştirme kavramlarını çocuk, yetişkin ve cinsiyet perspektifinde Nöropsikolojik olarak ele almaktadır.

Quantum Fiziği, Yapay Zeka alanlarıyla oldukça sempatik bir ilişkisi vardır. Bu alanların, insan doğasıyla olan ilişkisiyle de ilgili düşünmekten hoşlanmaktadır.

Sosyal Medya ve etkileri, Bağımlılıklar, Yeme bozuklukları, İlişki ve Kişilik Bozuklukları ile ilgili çalışmaları var.

Bilinç, Farkındalık, Varoluş, Evrim, İnanç, Sevgi, Aşk, Öfke ve Korku gibi temel kavramlarla ilgili bir yolculukta olduğunu, kendi için de ulaşabileceği en büyük hedefin bu bitmeyen yolculuktan ayrılmamak olduğunu düşünüyor.

Şu an Üsküdar Üniversitesinde Sosyal Bilimler Enstitüsü müdür yardımcılığı, Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalı başkanlığı görevlerini yürütüyor.

Birçok yerli ve yabancı yayınları, Ulusal ve Uluslararası Kongrelerde Panel ve Sözel Sunumları vardır.

Terapi Süpervizyonu, Psikoterapiler, Nörobiyoloji, Psikopatoloji, Nöropazarlama alanlarında dersler vermektedir.