Meriç Fıratlı

Sanatçı ve "Ses Banyosu" Uygulayıcısı

16 Mart 2018 / 18:30 - 19:30  

Zümrüt Salonu

PROBE
Var edilmeye değer olduğu düşünülen her fikrin gerçekleştirilmesi için adres olmayı hedefleyen bir yapı olarak tasarlanmıştır. Bu yapıda her disiplinden önerilere yer verilir. PROBE’un ses üzerine geliştirmekte olduğu proje PHARMASONO; sesin iyileştirici bir araç olarak hayatımızda yer alabilmesi üzerine kurulu.
Geleneksel ve çağdaş yöntemlerin harmanlanmasıyla yapılandırılmış seans veya atölyelerde farkındalığın artması ve günlük hayata taşınabilmesi amaçlanır. Varoluş, kendini gerçekleştirmek, sağlık ve ilişkiler gibi birçok katmanda sesin hayattaki yeri ve etkisinin konu edildiği bir buluşmadır. Katılımcıların, teorik paylaşımlardan sonra “dinleyici” olarak süreci tamamladığı atölyelerde duyu ve beden egzersizleriyle hazırlık yapılır ve sesin soyut evrenindeki yolculuğumuz başlar. Ardından geribildirimler üzerine pratik uygulamalar ve/veya sohbetlerle son bulur. Gonglar (tamtam), himalaya kaseleri, kristal kaseler, rüzgar çanları, şaman davulları ve benzeri birçok perküsif enstruman, keman ve insan sesi kullanılarak oluşturulan bu ses evreni; katılımcıların kalp ritminin yavaşlamasına, kortizol seviyesinin azalmasına, beyin dalgalarının değişmesine, aktif durumdan dingin bir duruma geçmesine, birleşik duyu (synesthesia) deneyimleri yaşamalarına olanak tanır. Derin meditasyon halindeyken yaşanan bilinç haliyle çok benzerdir. Kişinin kendi iç yüzünü kavrama becerisi geliştikçe, farklı bilinç hallerinde olay ve durumları deneyimlemek, farklı sonuçlar doğuracaktır. Bununla beraber gelen anlayış ve tavır değişikliği, hayattaki değişimi de beraberinde getirir.

MERİÇ FIRATLI Kimdir?

Müzik eğitimine Kültür Bakanlığı Devlet Çoksesli Çocuk Korosu’nda başladı. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nda keman eğitimini tamamlayarak 2004’te lisans mezuniyetini aldı.Çeşitli orkestralarla ulusal ve uluslararası festivallere, konserlere katıldı.2009’da Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, keman sanat dalı master programından mezun oldu. 2004-2013 yılları arasında Bilkent Senfoni Orkestrası,Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, Başkent Üniversitesi Akademik Oda Orkestrası’nda görev aldı. 2011’de Ses Terapi Birliği’nin (İspanya) sesle iyileştirme ve armonik şarkı söyleme ile ilgili yoğunlaştırılmış programına katıldı. (International Sound Intensive on Sound Healing and Overtone Chant, Association of Sound Therapy) 2016 Eylül ayında İngiliz Ses Terapi Akademisi (Professional Group Sound Therapy Diploma, British Academy of Sound Therapy) grup ses terapi diploma programını tamamladı.
2013’te İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nda başladığı görevinin yanısıra, bireysel atölye ve seanslarını PROJECTS of BEING adıyla sürdürmekte, Steven Hoskinson tarafından geliştirilen Organic Intelligence (Human Empowerment and Reciliency Training) eğitim programına devam etmektedir.