Dr. Levent Buda

Homeopati Uzmanı

Konu : Sağlığa ve Mutluluğa Dair Bütünsel Bakış Açısı: Homeopati

17 Mart 2018 / 11:30 - 12:30

Ametist Salonu

Yaklaşık 200 yıldır Dünyanın pek çok ülkesinde güvenle kullanılan Homeopati bütünsel bir bakış açısı ile sağlık ve hastalık kavramları üzerinde kendine has iyileşme perspektifleri ile size sağlıklı günler sunmak için ülkemizde de gelişimini sürdürüyor. Mutluluğun temel ögelerinden birisi olan sağlık hem korunması hem de kaybedilince yeniden yerine getirilmesi gereken bir kavramdır. İş böyle olunca çok boyutlu düşünce sistematiği içerisinde sağlık da zihinsel bütünlüğü içinde fiziksel şikayetler olmadan çevresi ile birlikte toplam mutluluğu hedefleyen homeopati ile yeniden kazanmak ve korumak adına ideal bir ortam oluşturur.

Dünyada çok yüksek kullanım oranları ile doğal sağlık yöntemi olarak öne çıkan Homeopati hiç yan etki spekturumu olmaması yüzünden bilinen en yumuşak kullanımlı tedavi yöntemidir. Benzerlik fenomeni üzerinden bizlere sağlık sunan homeopati aslında kişinin farkındalığını yükselten iyileşme süreci ile kişisel gelişimi de pozitif etkileyen bir yöntemdir.

Felsefi temelleri Hipokrat’a dayanan bir yöntem olarak asıl gelişimini 1800’lü yılların başında atmış olmasına rağmen, günümüzde yeni araştırmaları ile gelişimini hala sürdüren homeopati, bir Alman yöntemi olarak Alman mükemmeliyetçiliğini ve azmini bütün felsefesi ile içerisinde barındırır ve bu titizlik ile hastaya ve topluma zarar vermemeyi bir ana prensip olarak sunar. 220 yıllık gelişimi süreci içerisinde kendi bilimsel yöntemlerini geliştiren homeopati günümüzde kendi kurallarını ve uygulama prensiplerini oluşturmuştur.

İyileşen insan ve dolayısı ile toplum mutluluk yolunda aşamalar kat eder. Bu temel yaklaşım ile insana bakan homeopati ile iyileşen herkese mutluluk sirayet eder. İlk iyileşme belirtileri zihin’de görülen homeopati otomatik olarak duygusal bedenimizi de etkiler ve kısacası iyileştikçe mutlu oluruz.

Dr. LEVENT BUDA Kimdir?

Tıp Fakültesine girdiğim günden beri insan ve toplum sağlığı üzerine düşünen ve çalışan bir birey olarak mesleki yaşantıma Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olarak başladım. 25. Meslek Yılımı kutladığım günümüzde geldiğim nokta tecrübelerimi ve bilgilerimi sizinle paylaşmaya itti. Sağlık ya da iyilik kavramına baktığımda bütünü kapsamalı ve bütünün iyiliğini hedeflemeli.

Bu amaçla tıp fakültesi sonrasında karşıma çıkan Homeopati ile ilgilenmeye başladım. Homeopati Eğitimimi Avrupa Homeopati Enstitüsü’nde Almanya’da tamamladım. Ancak gördüm ki, homeopati,  Bütünsel Tıp deyince sadece bir başlangıç. İş böyle olunca ardından ilk öğrenmem gerekenin Fitoterapi olduğunu fark ettim. Fitoterapi Eğitimini de Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesinin düzenlediği kurslarda tamamladım. Sonrasında kurslar kursları takip etti. Ancak Homeopati Felsefesi önümü aydınlatan ışık oldu. Çünkü bu felsefe neden-sonuç ilişkisi ve çevresi ile ilişkileri inceleyerek bütünü görme yetisini kazandırıyordu.

Böylesi bir mesleki yaşantımda Houston-Amerika Birleşik Devletlerindeki MD. Anderson Kanser Merkezinde aldığım İntegratif Onkoloji Eğitimi bir dönüm noktası oldu. Böylelikle bugünkü halime ulaştım. Gelişmeye devam ediyorum ve bu konuda azimliyim. Bugüne dek pek çok devlet kurumunda hekim olarak çalıştım. 2007 yılından beri özel muayenehanemde bireysel ve toplumsal sağlığa katkı koymaya çalışıyorum. Pek çok toplantı da konuşmalar yaptım, yapmaya devam edeceğim. 2015 yılında ilk kitabım “Bir Tedavi Sanatı: Homeopati, Homeopatik Ev Eczanesi”  Destek Yayınevi’nin katkıları ile yayınlandı. İkincisi yolda!