Azize Şahin

Mindfulness Eğitmeni & Danışmanı

Konu: Nörobilim Temelli Mindfulness

18 Mart 2018 / 10:30 - 11:30

Safir Salonu

Mindfulness, özellikle öfke yönetimi, anksiyete, depresif belirtiler ve stres azaltma konusunda başarılı bir 'an’da kalma tekniğidir. İnsan beyni için 'an’da kalmak sonradan kazanılabilen bir beceri olmakla birlikte özel bir yetenek gerektirmeden herkes tarafından öğrenilebilir. Bu seminerde hem mindfulness tekniğinin sinir sistemindeki etkisi üzerinde durulacak hem de günlük hayatta kullanabileceğiniz, dikkat ve odaklanmayı sağlayarak 'an'da kalmayı kolaylaştıran pratik bir teknik öğreneceksiniz.

AZİZE ŞAHİN Kimdir?

1978 yılında, İstanbul’da doğdu. Özel sektörde çalışırken iş stresiyle başa çıkmak adına 2006 yılında meditasyon öğrenmeye başladı ve 2009 yılında bir workshop için gittiği Hindistan’da yoga ve meditasyon hocası olmaya karar verdi. İlk eğitimini Zeynep Aksoy’dan alarak sonrasında Cihangir Yoga’da dersler vermeye başladı.

David Cornwell ile Meditasyon Eğitmenlik Eğitimi, Svagito Liebermeister ile Danışmanlığın Zen Yolu, İnsanlarla Çalışmak, Travmaları İyileştirmek, Somatik Travma Terapisi, Mindfulness Schools’dan Mindfulness gibi dönüşüm sağlayıcı eğitimler aldı.

Çeşitli ileri seviye eğitimler, inzivalar ve sertifika programlarıyla özellikle mindfulness, aktif meditasyonlar ve somatik travma terapileri alanlarında çalışmalarına devam ederken, akademik olarak Üsküdar Üniversitesi’nde psikoloji lisans denkliği alarak, 2016 yılında Uygulamalı Psikoloji yüksek lisansı yapmaya başladı. Tez konusu; Bilinçli Farkındalığın Yaşam Doyumu ve İyi Oluş üzerindeki etkisi hakkındadır.

2006 yılından beri hem kendi deneyimleri hem de birlikte çalıştığı insanlarda, farkındalık temelli somatik yaklaşımların şifayı beraberinde getirdiğine tanıklık etti. Her türlü konuda, çözüm dışardan değil, içerden geliyordu ve yöntemler alışık olduğumuz gibi karmaşık değil çok basitti.

Bu tanıklığı, hayatının amacını belirlemesini sağladı; Bilinçli farkındalığı günlük hayata uyarlamayı öğretmek ve her insanın kendi içindeki bilgeliği ortaya çıkarmakta bir rehber olabilmek. Buradan yola çıkarak, nörobilim temelli farkındalık, odaklanma ve stres yönetimi konularında kurumsal ve grup eğitimleri vermekte ve bireysel danışmanlık yapmaktadır.