Prof. Dr. Hanefi Özbek

Farmakoloji Uzmanı I Müzik Terapi

Konu : Müzik Terapi

17 Mart 2018 / 17:00 - 18:00

Kristal Salon

Bu sunuda, müzik terapinin tanımı yapılacak, müzik terapinin tarihçesinden bahsedilecek, müzik terapi yöntemleri hakkında bilgi verilecek, müzik terapi ile makam, usûl, saz, metronom hızı, besteleme tekniği arasındaki ilişkiden bahsedilecek ve Türk Müziği sazları ile müzik terapi uygulaması yapılacaktır.

Prof. Dr. HANEFİ ÖZBEK KİMDİR?

1965 yılında Sivas’ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sivas, Almanya ve İzmir’de tamamladı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü’nün ve Van Türk Müziği Derneği’nin kuruluşunda görev aldı. 1998 yılında Farmakoloji ve Toksikoloji Bilim Doktoru PhD ünvan ve yetkisini aldı, aynı yıl Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı’na yardımcı doçent doktor olarak atandı. 2008 yılında Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi. 2011 yılında Tıp Farmakoloji alanında doçent unvanını aldı. 2012 yılında Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi. Aynı yıl İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı’na öğretim üyesi olarak geçti. 2016 yılında Profesörlük kadrosuna atandı. Halen Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanlığı, Güzel Sanatlar Tasarım Mimarlık Fakültesi dekan yardımcılığı ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü görevlerini yürütmektedir.

Müzik çalışmalarına 11 yaşında mandolinle başladı. Hulki Rıza İpek’ten bağlama dersi, Mehmet Şeker ve Vefik Ataç’tan mızraplı tanbur dersi aldı. Mehmet Reşat Aysu, Ali Rıza Avni Tınaz, Turhan Toper, Akın Özkan, Onur Akdoğu ve Dr. Mustafa Bilgiç’ten Türk Müziği ile ilgili nazariyat ve koro çalışmalarında istifade etti.

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Bilim Komisyonu’na seçildi. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarının Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik taslağını hazırlayarak Sağlık Bakanlığı’na sundu. Müzik Terapi alt komisyonunun kurulmasına ve Müzik Terapi Uygulaması Sertifikalı Eğitim Programı Standartlarının yayınlanmasına katkıda bulundu. Müzik terapi alanında Türkiye’de yapılmış birçok doktora ve yüksek lisans tezlerine danışman olarak destek verdi.